Stimulans av miljövänlig kraft i hamnar

Skriftlig fråga 2005/06:1899 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2005/06:1899 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Stimulans av miljövänlig kraft i hamnar

Inför den sjätte Nordsjökonferensen i Göteborg den 4 maj 2006, med företrädare för samtliga regeringar kring Nordsjön samt EU:s miljökommissionär Stavros Dimas, offentliggjorde regeringen att den, under förutsättning att EU-kommissionen godkänner förslaget, avser att skattebefria elektricitet som levereras till fartyg i hamn i syfte att motverka luftens nedsmutsning från sådana båtar.

Det är ett alldeles briljant förslag, god liberal miljöpolitik. Det kan påräkna liberalt stöd @ liksom alla marknadsekonomiska åtgärder som leder till verkliga miljöförbättringar och att näringar får bekosta sin egen miljöpåverkan. Men vad händer nu? När kommer förslaget?

När fartygen ligger vid kaj använder de ofta en hjälpmotor som drivs med diesel eller tjockolja. Hittills har dock intresset för landansluten el varit svagt. Skälet är att diesel och tjockolja är skattebefriade och därmed billigare. För att minska utsläpp från fartyg vid kaj bör därför landansluten, skattebefriad och därmed ekonomiskt konkurrenskraftig el användas; motorerna kan stängas av.

Luften i våra hamnstäder @ Stockholm och Göteborg är värsta exemplen @ förorenas redan av utsläpp från fartyg. Det är en nedsmutsning av stadsluften som aldrig skulle accepteras från verksamheter på land.

Min fråga är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förslaget ska kunna träda i kraft snarast?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-30 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)