Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1138 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Inom loppet av några få månader har coronaviruset och covid-19 med deras följder resulterat i att ekonomin faller kraftigt och att världen på många sätt inte är sig lik. Statens fokus bör vara att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt säkerställa att svenska folket har en god hushållsekonomi. Utöver löner är hyran den största fasta kostnaden i de branscher som drabbats hårdast, såsom besöksnäringen och sällanköpshandeln. Om dessa företag går i konkurs sprider sig krisen till fastighetsbranschen och i nästa steg det finansiella systemet.

Moderaterna har tidigare bland annat föreslagit att staten ska ta hälften av hyreskostnaden under april och maj för bland annat hotell, restauranger och butiker. Även regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher under april till juni. På regeringens presskonferens om krispaket för svenska småföretag den 25 mars 2020 sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att han förutsätter att hyresvärdarna är generösa mot hyresgäster och är beredda att agera snabbt. Han betonade även att staten som hyresvärd kommer att gå före och visa vägen samt vara generös mot sina hyresgäster.

Det statliga bolaget Jernhusen äger järnvägsnära fastigheter i hela Sverige, så även i Uppsala. Jernhusen äger förutom Resecentrum exempelvis även gamla stationshuset och Godsmagasinet med restauranger, kaféer och butiker. Jernhusen uppger att de förstår att många av deras hyresgäster har frågor med anledning av corona. Jernhusens hyresgäster i Uppsala vittnar dock om en ohållbar situation där Jernhusen inte erbjuder några hyresrabatter eller andra lättnader.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att staten, via de statliga bolagen som Jernhusen, ska gå före och visa vägen för andra fastighetsägare genom att vara generös mot sina hyresgäster i en väldigt svår situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-02 Överlämnad: 2020-04-03 Anmäld: 2020-04-07 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga