Stärkt klimatanpassning

Skriftlig fråga 2020/21:1844 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Det är glädjande att intresset i Sverige är så stort för att höja tempot i det viktiga klimatanpassningsarbetet. Klimatanpassning handlar om att hantera de negativa effekter som ett förändrat klimat medför. Det kan handla om anläggande av vallar, förhindrande av skred, vattenavledning och andra åtgärder för att förebygga för extremväder och händelser orsakade av klimatförändringen. Hittills har det inkommit ansökningar till Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB) om totalt 670 miljoner kronor för klimatanpassning. Men nu är pengarna slut, och viktigt klimatarbete riskerar att utebli. I år har regeringen sänkt anslagen till klimatanpassning, från tidigare 75 miljoner kronor till endast 20 miljoner. När Sveriges Radio den 17 februari 2021 ber miljö- och klimatministern om en kommentar duckar han. Att smita undan går dock inte i Sveriges riksdag, där ministrar måste svara på ledamöternas frågor.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Avser ministern att höja ambitionerna i klimatanpassningsarbetet, och innebär detta även ökade resurser för detta ändamål?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-17 Överlämnad: 2021-02-17 Anmäld: 2021-02-23 Sista svarsdatum: 2021-02-24 Svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga