Sprängattentat mot Gazas Ark

Skriftlig fråga 2013/14:619 av Hans Linde (V)

Hans Linde (V)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

I slutet av april utsattes fartyget Gazas Ark i Gazas hamn för ett sprängattentat. Tanken var att fartyget i juni skulle ha brutit Israels blockad mot Gaza genom att föra ut exportvaror. Nu krävs omfattande reparationer för att dessa planer ska kunna förverkligas.

The Freedom Flotilla Coalition meddelade den 12 maj att de trots attentatet tänker genomföra sitt försök att bryta Israels blockad. Med tanke på reparationerna kommer dock Gazas Ark inte att kunna lämna hamnen förrän i höst. Israel har inget folkrättsligt stöd för att försöka hindra Gazas Arks seglats.

Palestina har befunnit sig under israelisk ockupation i 40 år. Situationen för den palestinska befolkningen blir allt svårare, särskilt för Gazas invånare. Arbetslösheten är hög eftersom ekonomin är lamslagen av blockaden, och möjligheterna att bruka jorden begränsas av att det är Israel som kontrollerar vattnet.

Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. Att ockupationen av och blockaden mot palestinska områden upphör är en förutsättning för en varaktig lösning på konflikten, där såväl Palestina som Israel kan existera som självständiga stater.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att ta några initiativ för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, ska verka för att Israel inte vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra Gazas Arks seglats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Sista svarsdatum: 2014-05-21 Besvarad: 2014-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga