Spelsajter utan licens som riktar sig till svenska spelare

Skriftlig fråga 2019/20:467 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan den 1 januari 2019 och de ändringar som därefter följde på den svenska spelmarknaden har mycket hänt på det aktuella politiska området. Även om kanaliseringen på den svenska spelmarknaden av regeringen bedöms vara hög gällande spel som sker hos aktörer inom ramen för licenssystemet finns det problem att ta tag i. Uppgifter från Spelinspektionen anger att kanaliseringsgraden var 91 procent under de två första kvartalen 2019 men att andelen senare under året sjunkit. Det finns dock bedömare inom spelbranschen som menar att andelen spelande som sker på spelsajter utan licens i själva verket kan vara betydligt högre än vad som görs gällande från myndighetshåll. Oavsett den verkliga kanaliseringsgraden kvarstår problemet med aktörer utan svensk licens som riktar in sig mot svenska spelare.

Det finns en marknad med olicensierade alternativ som riktar in sig mot svenska spelare i dagens läge. Att spelare väljer att vända sig till dessa alternativ i stället för de licensierade alternativen kan exempelvis bero på att spelsajterna erbjuder bonusar och kampanjer som saknas i licensierade alternativ. Det kan också handla om att sajterna vill fånga in spelare som anmält sig till Spelpaus i ett tidigare skede men som nu vill börja spela igen. Det handlar med andra ord om olicensierade alternativ som försöker fånga in en högriskgrupp av spelare.

I medierna har det också framhållits att det finns spelaktörer som nyttjar varumärken med giltig svensk licens, men samtidigt har dessa aktörer också exempelvis Maltalicensierade varumärken som verkar utanför licenssystemet men som också riktar in sig mot svenska spelare. På så sätt når man spelare i Sverige både innanför och utanför licenssystemet. Detta är naturligtvis problematiskt sett till dagens lagstiftning på spelområdet och syftena med densamma. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur avser statsrådet att agera för att öka kanaliseringsgraden och hantera problematiken med spelsajter utan licens som riktar sig till svenska spelare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga