Sojaproduktionens negativa miljöeffekter

Skriftlig fråga 2009/10:849 av Johnson, Jacob (v)

Johnson, Jacob (v)

den 27 maj

Fråga

2009/10:849 Sojaproduktionens negativa miljöeffekter

av Jacob Johnson (v)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Sverige importerar 385 000 ton sojaprodukter från Brasilien varje år vilket främst används till foder. Sedan 2002 har savannyta lika stor som England odlats upp i Brasilien.

I Brasilien är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen. 75 procent av landets utsläpp kommer från avskogning och förändrad markanvändning. En annan negativ faktor är den massiva användningen av bekämpningsmedel. Då GMO-soja tål mer bekämpningsmedel har mängden bekämpningsmedel ökat från 32 miljoner kilo per år till drygt 100 miljoner kilo per år. Bristande information, utbildning och skyddsutrustning är en stor hälsofara för arbetarna på sojaplantagen. Följden är en dryg tredubbling av antalet cancerfall i områden med hög sojaproduktion. I många fall har lantarbetarna så dåliga löner och arbetsvillkor att det strider mot FN-organisationens International Labour Organisations (ILO) konventioner. Sojaproduktionen tränger undan ursprungsbefolkningen och därmed deras rätt till försörjning och kultur.

Enligt den rapport om sojaproduktion gjord av Swedwatch 2010 Mer kött och soja – mindre regnskog har svenska företag genom att köpa soja från Brasilien bidragit till de negativa effekterna som uppstår till följd av den storskaliga sojaproduktionen i Brasilien.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga jordbruksministern:

Vad avser jordbruksministern att göra för att svenska företag inte skall bidra till den negativa miljöbelastningen till följd av sojaproduktionen i främst Latinamerika?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-27 Anmäld: 2010-05-28 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)