Social dumpning

Skriftlig fråga 2011/12:117 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 10 november

Fråga

2011/12:117 Social dumpning

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Kontrollerna av utländsk arbetskraft är otillräcklig, anser OECD i en kommande rapport som medierna redan spritt kännedom om. Enligt OECD är det oklart under vilka villkor invandrad arbetskraft arbetar i Sverige. Vi har ingen kontroll av vilka löner och villkor de människor får som kommer hit för att arbeta från länder utanför EU. TCO menar att det i ansökan står att de ska få en viss lön och villkor, men i praktiken är det andra villkor som gäller; de får lägre lön, jobbar fler timmar och de försäkringar som skulle gälla är inte tecknade.

Enligt Migrationsverket finns inget krav i lagstiftning eller förarbeten att verket ska kontrollera att arbetsgivaren sköter skatter, avgifter och andra åligganden som ankommer på en arbetsgivare. Inte heller finns några krav på att kontrollera lönsamheten eller att företaget har tillräckliga ekonomiska resurser för att anställa ytterligare personal. Däremot ska Migrationsverket vara observant på att det inte handlar om skenanställningar, men varken i författning eller i förarbeten anges dock närmare vad som avses eller på vilket sätt Migrationsverket ska kunna kontrollera eller bedöma om en anställning tillkommit för skens skull. En chef vid verket säger vidare: ”Vi ser ju själva att det förekommer fusk i våra ärenden, men som lagen ser ut i dag så har vi att godkänna ärenden som är kompletta, kan man säga. Lagen ger oss ingen möjlighet att avslå ärenden för att vi misstänker fusk.”

Avser arbetsmarknadsministern att ta ett initiativ till ändringar i lagstiftningen om arbetskraftsinvandring och annan lagstiftning så att social dumpning förhindras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)