Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar

Skriftlig fråga 2021/22:1883 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Europaportalen konstaterar att Europas länder och EU ligger långt efter USA i stöd till Ukraina trots att Ukraina gränsar till EU. USA:s stöd med 44 miljarder euro utgör 53 procent av den totala summan på drygt 84 miljarder euro som sammanlagt 40 länder har bidragit med. EU:s och EU-ländernas totala åtaganden uppgår till knappt 28 miljarder euro.

Det är av stor vikt för Europas och Sveriges säkerhet och i synnerhet för våra närmaste grannar i öst att Rysslands nuvarande regim inte är framgångsrik i sitt anfallskrig mot ett fredligt Ukraina.

I början av augusti sammanträdde ett antal givarländer för att diskutera bland annat ökat stöd till Ukraina. Resultatet blev att man ska sammanträda igen – men först i september. Den långsamma hanteringen måste vara oerhört frustrerande för Ukrainas regering och folk, som kämpar för sin överlevnad varje dag.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur agerar ministern och regeringen för att svenskt och europeiskt stöd med utrustning till Ukraina ska skyndas på och öka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-08-23 Överlämnad: 2022-08-23 Anmäld: 2022-09-05 Svarsdatum: 2022-09-06 Sista svarsdatum: 2022-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga