små kommuner med stor besöksnäring

Skriftlig fråga 2004/05:1026 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 21 februari

Fråga 2004/05:1026

av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om små kommuner med stor besöksnäring

Många kommuner med stor besöksnäring hamnar ofta i ekonomiska svårigheter. Exempel finns såväl på västkusten som i fjällvärden. Små kommuner måste anlägga reningsverk, alternativt bygga ut befintliga verk, för att klara en tillströmning av människor under korta tidsperioder av året. Ofta krävs anläggningar som är anpassade för kommunstorlekar fem@tio gånger större än kommunens normala befolkningsunderlag. Kostnaden blir alltså onormalt hög och ska betalas av den fast boende befolkningen.

Få är de kommuner som kan neka en etablering som kan lyfta ortens besöksnäring. Investeringen är dessutom intressant för många människor från andra kommuner i landet. VA-lagens strikta tillämpning har bidragit till en bättre miljö vid våra kuster och insjöar. Minskade krav som innebär åsidosättande av den målsättningen är inte önskvärd. Samtidigt bör den fast boende befolkningen i dessa områden ges en rimlig levnadsstandard. Ortens attraktiva läge innebär ofta höjda boendekostnader bland annat beroende av en hög fastighetsskatt. Kommunens möjlighet till utveckling kan alltså bidra till avfolkning då de permanent boende inte har råd att bo kvar i sin hembygd. En form av moment 22 har inträffat.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att skapa rimliga förutsättningar för attraktiva besökskommuner att klara en extrem kostnadsnivå samtidigt som kravet om en bra miljö och permanentboende människor kvarstår?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-02-21 Anmäld: 2005-02-25 Besvarad: 2005-03-02 Svar anmält: 2005-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-02)