Skyddet för kycklingar vid transporter

Skriftlig fråga 2013/14:214 av Lundgren, Elin (S)

Lundgren, Elin (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:214 Skyddet för kycklingar vid transporter

av Elin Lundgren (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Nyligen kom nyheten att många kycklingar far illa i samband med transporter. Under årets första månad har 139 944 kycklingar dött under färden från uppfödaren till slakteriet.

Det som uppmärksammats är bland annat trängsel, trasiga förvaringsutrymmen och kyla. Konsekvenserna blir att fåglarna klämmer vingar eller trampas eller fryser ihjäl.

Dessutom framkommer att många incidenter inte rapporterats vidare av veterinärer. Sammantaget visar det här att djurskyddet för kycklingar är satt ur spel. Under förra året riktade också EU kritik mot Sveriges bristande kontroller av djurtransporter.

Vilka åtgärder avser landsbygdsminister Eskil Erlandsson att vidta för att förbättra förhållandet för kycklingarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)