Skydd för Ship to Gaza

Skriftlig fråga 2011/12:695 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 11 juli

Fråga

2011/12:695 Skydd för Ship to Gaza

av Peter Persson (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I strid mot folkrätten belägrar Israel den del av Palestina som utgörs av Gazaremsan. I belägringen ingår också en sjöblockad. Blockaden berövar palestinierna deras tillgång till jordbruksland och fiskevatten. Sammantaget innebär blockaden en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, kulturellt utbyte samt varje form av hopp om en dräglig framtid.

År 2010 överfölls den fredliga konvoj som projektet Ship to Gaza skickat ut, nio passagerare dödades och ett femtiotal skadades. Det var en handling som kan jämställas med sjöröveri. År 2012 genomför Ship to Gaza ett helt nytt projekt. Denna gång seglar fartyget Estelle från Sverige till Gaza via hamnar i Östersjön, Atlanten och Medelhavet. Expeditionen kommer att ha med sig en last av efterfrågade förnödenheter till de partipolitiskt oberoende organisationer i Gaza som Ship to Gaza samarbetar med.

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta genom EU och direkt från svensk sida för att Estelle ska kunna nå sin destination och skyddas mot ett israeliskt piratangrepp?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-07-11 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-23 Svar anmält: 2012-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-23)