Skolans arbete mot våldsbejakande extremism

Skriftlig fråga 2015/16:638 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt Säkerhetspolisen har uppemot 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till väpnade islamiska grupper i Syrien och Irak. Vi vet att en del av dessa är ungdomar.

Nästan alla 17-åringar i landet har tillgång till internet via mobiltelefonen och 86-87 procent av landets 13–18-åringar använder mobiltelefonen för att gå in på sociala medier. Samtidigt sprids jihadistisk propaganda via kanaler som just Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Budskapen är ibland på svenska, men oftare på engelska, och förskönar vad kampen för framför allt Islamiska staten egentligen innebär.

Mycket av arbetet mot våldsbejakande extremism måste göras i kommunerna. Skolorna är viktiga kontaktytor och aktörer när det gäller ungdomar. Enligt läroplanerna ska skolorna utbilda i demokrati och mänskliga fri- och rättigheter samt hjälp till källkritik. Det är dock tydligt att mer arbete mot våldsbejakande extremism behöver ske i skolorna.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är:

 

Vilka initiativ är utbildningsministern beredd att ta för att säkerställa att skolorna får adekvat stöd i arbetet med att i första hand förebygga radikalisering och i andra hand att på ett tidigt stadium upptäcka radikalisering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-01-19 Överlämnad: 2016-01-19 Anmäld: 2016-01-20 Sista svarsdatum: 2016-01-27 Svarsdatum: 2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga