Skattestimulans för att använda miljövänligt producerad el

Skriftlig fråga 2005/06:1900 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2005/06:1900 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Skattestimulans för att använda miljövänligt producerad el

På regeringens förslag @ oklart när @ avser regeringen att via en skattenedsättning på elektricitet stimulera fartyg att använda elektricitet i ställer för tjockolja eller diesel när de ligger vid svensk kaj. Det är utomordentlig miljöpolitik, förutsatt att elektriciteten kommer från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller annat miljövänligt energislag.

Dessvärre är regeringens elskattepolitik inte konsekvent. Man kan rentav misstänka att statsfinansiella behov överflyglar miljöpolitiskt angelägna mål. Den 1 januari 2006 trädde exempelvis följande elskattehöjningar i kraft på en kilowattimme elektricitet producerad i en svensk kärnkraftsreaktor:

1.   Höjd effektskatt.

2.   Höjning av energiskatten på el med 0,6 öre per kilowattimme.

3.   Indexuppräkning av elskattesatserna med 0,1 öre per kilowattimme.

4.   Elleverantörernas egenförbrukning gjordes skattepliktig.

5.   Mervärdesskatt lades som tidigare ovanpå summan av ovanstående.

Beslutet att göra elleverantörernas egenförbrukning skattepliktig framstår som logiskt men fick självfallet följden att den ökade skattebördan vältrades över på andra konsumenter, plus moms.

Skatten på el bör i stället göras utsläppsberoende genom att producentsättet tillmäts ökad vikt. Det är det som är syftet med liberal miljöpolitik, i dramatisk kontrast till den miljöstimulansavoga elskattepolitik som regeringen synes ha gjort till sin för att tillfredsställa en samarbetspartners återkommande behöv av kraftfulla slag i luften.

Fråga:

När kommer statsrådets förslag om skattebefrielse för miljövänlig el i hamnar och vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att stimulera till en mer miljövänlig elanvändning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-30 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)