Skatteflykten till Färöarna

Skriftlig fråga 2012/13:527 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 20 maj

Fråga

2012/13:527 Skatteflykten till Färöarna

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statsrådets underlåtenhet att införa tonnageskatt i Sverige har fått allvarliga följder i form av utflaggning och förlorade jobb till sjöss. Tidningen Sjömannen har nu också uppmärksammat den skatteflykt som är förenad med utflaggningen.

Färöarna fungerar i dag som ett ”skatteparadis” inom sjöfartsnäringen. Fartyg registreras på Färöarna samtidigt som verksamheten huvudsakligen fortfarande bedrivs från Sverige. Det handlar om en brevlåda på Färöarna och en e-postadress som studsar tillbaka till Sverige, enligt Seko Sjöfolk. Färöarna marknadsför nu sitt internationella fartygsregister på ett sådant sätt att det handlar om bekvämlighetsflaggning av samma slag som Panama och Liberia. De svenska företagen på Färöarna kan mycket väl på sikt komma att ersätta det svenska sjöfolket med utländskt manskap. Det kommer att innebära sämre utbildat sjöfolk, låga löner och bristande försäkringsskydd för de anställda. Det är samma utveckling som vi ser i en rad branscher på land: inom transportsektorn, i byggbranschen, i bärplockningsverksamheten etcetera.

Skatteverket brottas med frågan om rederierna har fast driftsställe i Sverige eller inte, det vill säga om de ska beskattas i Sverige eller inte. Sjöfartsbranschen anses svårgranskad. Sverige har vid några tillfällen sagt upp dubbelbeskattningsavtal sedan företag har utnyttjat hål i dem. Om så bör göras i fråga om Färöarna utifrån vad som pågår inom rederinäringen bör diskuteras.

Genom vilka initiativ avser finansministern att stoppa skatte- och jobbflykten till Färöarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-20 Anmäld: 2013-05-21 Besvarad: 2013-05-29 Svar anmält: 2013-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)