Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier

Skriftlig fråga 2015/16:1471 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

 

I svar på en skriftlig fråga 2015/16:711 skriver statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Jag avser att initiera en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och närliggande områden, där frågor om till exempel återinförande av fängelse men även införande av sanktionsavgifter kan ses över.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Har statsrådet initierat en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och närliggande områden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-07-22 Överlämnad: 2016-07-22 Sista svarsdatum: 2016-08-05 Svarsdatum: 2016-08-11 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga