Skärpt praxis för folkbokföring vid arbete i Norge

Skriftlig fråga 2010/11:309 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 17 februari

Fråga

2010/11:309 Skärpt praxis för folkbokföring vid arbete i Norge

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Norska myndigheter har beslutat att skärpa praxis för alla som arbetar i Norge. Den som övernattar mer än 183 dygn under ett år ska folkbokföras i landet. Beslutet påverkar tiotusentals svenskar som arbetar i Norge.

Kraven på folkbokföring i Norge kommer att minska möjligheten att utnyttja sociala trygghetssystem i Sverige. Man har bara rätt till akut sjukvård i Sverige och mister också andra svenska sociala förmåner. Detta trots att många av dem som berörs veckopendlar och har sin familj i Sverige. Även andra medborgerliga rättigheter påverkas.

Att jobba i Norge behöver inte vara självvalt. Arbetsförmedlingen i bland annat Värmland kan anvisa arbetslösa jobb i Norge som de sökande måste ta.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att se till att detta beslut inte får orimliga konsekvenser för svenskar som arbetar i Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-02-17 Anmäld: 2011-02-17 Besvarad: 2011-02-23 Svar anmält: 2011-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-23)