Situationen i Palestina

Skriftlig fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund (V)

Torbjörn Björlund (V)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Under de senaste dagarna och veckorna har Israel trappat upp sin aggression och sina trakasserier mot palestinier på Västbanken och i Gaza. Skälet sägs vara kidnappning av israeliska bosättarungdomar. Som vanligt tar Israel till massivt övervåld och ägnar sig åt kollektiv bestraffning. Flera döda, många skadade och stor förstörelse. Man har trängt in både i palestinska hem och i organisationers kontor och förstört och slagit sönder inredning med mera. Det är på många sätt Israels sätt att hantera den konflikt som pågått i många år. En lösning ser alltmer avlägsen ut och Israels skuld är odiskutabel. Allt fler protester kommer också från olika delar av världen. Tyvärr är Sverige alltför tyst när det gäller att kritisera Israels beteende.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Avser ministern att agera och fördöma Israels agerande, både som svensk utrikesminister och inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-06-27 Inlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-09 Besvarad: 2014-08-21
Svar på skriftlig fråga