Situationen för lokala utvecklingsprojekt

Skriftlig fråga 2009/10:505 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 11 februari

Fråga

2009/10:505 Situationen för lokala utvecklingsprojekt

av Carina Hägg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

De fyra näringslivsorganisationerna i Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö kommuner (GGVV) har genom Anders Ahlström skrivit till näringsminister Maud Olofsson, dock utan att de har fått något svar. Näringslivsbolag som driver lokala utvecklingsprojekt har ingen egen ekonomisk vinning av att driva projekt utan har sitt uppdrag utifrån politiska beslut och genom myndigheter. Med medel som till exempel EU-bidrag vill man utveckla och skapa lokal dynamik för att i förlängningen bidra till att fler företag startas med nya jobb och för att stimulera utvecklingsprocesser inom etablerade företag. Men man har inte mandat att betala för att utföra tjänster, och man vill inte behöva tvivla på sin redovisning eller oroa sig för eftertaxering, något som de små företagen oftast inte klarar. Utformningen av dagens regelverk anges som ett hinder för utveckling av nya företag. En vedertagen metod är att sända momsfakturan till företaget medan myndigheten står för nettokostnaden, men det är en tveksam redovisningsprincip. Och är mottagaren en privatperson är detta förfarande inte ens möjligt. Men nu anges det från majoritetens sida att regeringen inte heller bereder frågan med ambitioner att presentera en lösning av dagens situation under innevarande mandatperiod.

Min fråga är vilket initiativ näringsministern har tagit mot bakgrund av det som framförts ovan men även med anledning av tidigare brev från företrädare för näringslivsorganisationer i Jönköpings län.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-11 Anmäld: 2010-02-11 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-23)