Servering av alkohol

Skriftlig fråga 2006/07:1563 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 16 augusti

Fråga

2006/07:1563 Servering av alkohol

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Länsstyrelsens kontrollverksamhet har funnit ett nytt område att kontrollera. Samarbeten mellan krogar och bryggerier som önskar marknadsföra sina egna märken via specialarrangemang ogillas av myndigheten. De har invändningar mot att bryggerierna ibland skickar personal som, utan att vara direkt anställda av krogen, deltar i serveringen av bryggeriets drycker.

Visst är det viktigt att det finns en god kontroll av de regelverk som i dag omgärdar alkohollagstiftningen. Det får dock inte övergå i kontroller av petitessärenden såsom jakten på seriösa krögares samarbeten med seriösa bryggerier. En näringsidkare som önskar marknadsföra sin produkt under ordnade former borde inte stoppas.

Syftet med alkohollagstiftningen är att förhindra och försvåra alkoholkonsumtion som kan vara skadlig. Länsstyrelsen bör därför hellre ägna sig åt att utöka sina kontroller av utskänkning av alkohol till märkbart berusade personer.

Länsstyrelsens kritik mot serverande bryggeripersonal må vara i enlighet med alkohollagens bokstav, men ej dess anda; i så fall borde lagen ändras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för samarbeten mellan krögare och bryggerinäring?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-30 Svar anmält: 2007-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-30)