senareläggning av trafikinvesteringar

Skriftlig fråga 2002/03:1292 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 8 augusti

Fråga 2002/03:1292

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing om senareläggning av trafikinvesteringar

I ett skriftligt frågesvar den 21 juli 2003 till riksdagsledamoten Catarina Elmsäter-Svärd uttalade chefen för Miljödepartementet att "trängselavgifter ger ett effektivare nyttjande av vägar och andra kommunikationsmedel och minskar på så sätt utbyggnadsbehovet av ny infrastruktur".

Behovet av infrastrukturinvesteringar inom Stockholmsregionen på kommunikationsområdet är uppenbart den viktigaste miljöfrågan av alla i huvudstadsregionen. Slutsatsen från min sida är att man bör börja i rätt ända för att klara miljöproblemen i Stockholmsregionen, nämligen genom en storsatsning på infrastrukturinvesteringar. Chefen för Miljödepartementet anser däremot tydligen att biltullar eller trängselavgifter är ett motiv för att minska infrastrukturinvesteringarna.

Mot denna bakgrund är det angeläget att få veta vilka trafikinvesteringar i Stockholmsområdet som regeringen av miljöskäl kan komma att senarelägga därest trängsel- eller miljöavgifterna i strid med av Socialdemokraterna givna vallöften införs.

Min fråga till statsrådet Ulrica Messing är därför:

Vilka angelägna trafikinvesteringar i Stockholmsregionen kan komma att senareläggas om trängselavgifter införs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-08-11 Besvarad: 2003-08-22 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-22)