Satsningen på miljöbilar

Skriftlig fråga 2019/20:979 av Helena Antoni (M)

Helena Antoni (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Riksrevisionen har granskat bland annat bonus–malus och konstaterat att förslaget är ett dyrt och ineffektivt sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Därutöver har ingen sammantagen samhällsekonomisk bedömning gjorts, trots att regeringens egna riktlinjer kräver det.

Att regeringen inte genomfört några samhällsekonomiska bedömningar är någonting som vi hört förr. Riksrevisionen framförde nämligen denna kritik även när det gällde statens planering av höghastighetsjärnvägarna.

Med anledning av min tidigare fråga (2019/20:775) till ministern angående exporten av miljöbilar och Riksrevisionens rapport om ineffektivt stöd till miljöbilar vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Tänker ministern ta några initiativ med anledning av de uppgifter som har kommit fram i Riksrevisionens rapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-18 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga