särskilt utsatta invandrade kvinnor

Skriftlig fråga 2002/03:487 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 7 februari

Fråga 2002/03:487

av Margareta Sandgren (s) till statsrådet Jan O Karlsson om särskilt utsatta invandrade kvinnor

Enligt tillståndslagstiftningen i utlänningslagen kan utlänningar få tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige på grund av nyetablerade relationer. Om förhållandet består kan förnyat uppehållstillstånd erhållas. Först efter två år kan de få permanent uppehållstillstånd. Undantag från tvåårsregeln görs om förhållandet upphör inom denna tid främst på grund av att utlänningen/kvinnan eller dennes barn utsatts för våld i förhållandet.

Vi får nu signaler om att kvinnor som lämnat förhållanden på dessa grunder inte har, trots undantagen i lagstiftningen, erhållit permanent uppehållstillstånd. Vad som drabbar dessa kvinnor, som inte får stanna utan skickas tillbaka till hemlandet, kan vi gissa. Skam- och skuldkänslor, isolering och kanske uteslutning ur familjegemenskapen kan bli följden av beslutet. Risken föreligger att kvinnor som misshandlas i förhållandet, men som varit i Sverige mindre än två år, tvingas att stanna kvar i förhållandet mot sin vilja tills de två åren är till ända. Det är angeläget att man ser över hur denna lagstiftning tillämpas.

Min fråga är vilka åtgärder statsrådet Jan O Karlsson tänker vidta för att undantagen i lagstiftningen ska tillämpas fullt ut.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-02-07 Anmäld: 2003-02-07 Besvarad: 2003-02-13 Svar anmält: 2003-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-02-13)