Sameskolan

Skriftlig fråga 2013/14:572 av Tina Ehn (MP)

Tina Ehn (MP)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Sameskolan är en viktig skolform, som ger möjlighet till samisk utbildning och pedagogik. I flera av de reformer som Utbildningsdepartementet genomdrivit på skolans område har sameskolan dock hamnat vid sidan av. Mest uppseendeväckande är att lärarna vid sameskolan inte har fått sina högre studier i olika samiska ämnen inräknade som behörighetsgivande i lärarlegitimationsreformen. Konsekvenserna av en behörighetsreform som inte knyter samman sameskolan med övriga skolformer kan bli stora, dels vid utövande av sådana lärarbefogenheter som kräver utfärdad behörighet och dels för de samiska ämnenas ställning i sameskolan. Det är uppenbart att det behövs en tydlig plan för hur sameskolan och den samiska pedagogiken ska integreras i behörighetsreformen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsministern: Hur avser ministern att agera för att lärarna vid sameskolan ska kunna tillgodoräkna sig sina studier i samiska ämnen i lärarlegitimationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-04-11 Inlämnad: 2014-04-11 Sista svarsdatum: 2014-04-16 Besvarad: 2014-04-22
Svar på skriftlig fråga