salmonellakontroll

Skriftlig fråga 2004/05:2002 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 6 juli

Fråga 2004/05:2002

av Harald Nordlund (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om salmonellakontroll

Det har i medierna även under senare tid förekommit påståenden om att det finns möjligheter att kringgå gällande lagstiftning om bland annat salmonellakontroller och också att möjligheterna har utnyttjats. Inte heller följer alla livsmedelskedjor krav på att ursprungsmärka nötkött. Brister sägs finnas även i fråga om deklaration av tillsatserna i så kallad köttberedning. Det sistnämnda är emellertid inte ett krav.

EU borde kräva salmonellatest av även köttberedning och att tillsatserna blir tydligt redovisade.

Det krävs antingen översyn av och tillägg till gällande lagstiftning eller åtgärder för att få förbättrad efterlevnad av lagstiftningen för att konsumenten ska kunna känna trygghet i att det inköpta köttet är salmonellatestat och att det framgår tydligt vilka tillsatserna är i en köttberedning.

Min fråga:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att krav på salmonellatest av importerat kött blir helt uppfyllda och för att tillsatserna i så kallad köttberedning blir redovisade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-06 Besvarad: 2005-07-20 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-20)