Sälmask

Skriftlig fråga 2020/21:577 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Både fiskare och forskning har larmat om att torsken i Östersjön är hårt angripen av mask. Orsaken till ökningen är inte klarlagd och få studier är gjorda i ämnet. Klart är att parasiterna, tillsammans med andra miljöfaktorer, kan påverka fiskens överlevnads- och fortplantningsförmåga samt dess kvalitet och pris.

Sälen är huvudvärd för parasiten torskmask (kan även kallas sälmask), vilket innebär att masken lever och fortplantar sig i sälen i vuxet stadie. Parasiter påverkar sälarnas hälsotillstånd negativt. Parasiternas ägg sprids från sälens avföring ut i havet och blir till larver. Fisken får i sig parasiten via mindre djur och blir därmed mellanvärd.

Vid kraftig infektion av parasiten kan fisken drabbas av försämrad simförmåga, motståndskraft och hälsostatus. Östersjötorsken av i dag är liten och smal. Torskens fortsatta utveckling i Östersjön bekymrar fiskenäringen, som i dag ser en ytterst liten fisk i sina fångstredskap.

Förekomsten av bland annat torsk styrs inte bara av hårt fiske utan med stor sannolikhet i lika hög grad av den rikliga förekomsten av säl och skarv, som i kombination med denna parasit kraftigt reducerat förekomsten av torsk.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att begränsa spridningen av sälmask i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-19 Överlämnad: 2020-11-19 Anmäld: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga