Säkrande av framtida drivmedelsförsörjning

Skriftlig fråga 2011/12:328 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 januari

Fråga

2011/12:328 Säkrande av framtida drivmedelsförsörjning

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Bedömare med stor kännedom om oljeutvinning befarar att den globala oljeproduktionen kommer att minska med 1–2 procent per år .

Sverige behöver 85–90 terawattimmar olja per år för bilar och lastbilar. Det innebär över 50 miljoner liter varje dag i genomsnitt. Att både företag och privatpersoner är beroende av att det i framtiden finns tillgång till drivmedel betraktar jag därför som självklart.

Jag vill därför fråga statsrådet hur hon och regeringen arbetar för att säkerställa att den svenska ekonomin inte drabbas av den befarade minskningen till följd av minskad global oljeproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-26 Anmäld: 2012-01-26 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-01)