Säkra rastplatser

Skriftlig fråga 2019/20:311 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 4 november genomförde Sveriges Åkeriföretag sin konferens Rastplats 2019 i Göteborg. Som underlag fanns Trafikanalys studie från 2016 där yrkesförare fått svara på frågor om hur de upplever tryggheten på landets rastplatser. Resultatet är minst sagt skrämmande! Studiens resultat visar med tydlighet att yrkesförarna inte upplever den trygghet de rimligen måste känna för att tillgodogöra sig sin lagstadgade rast eller viloperiod. Hela 70 procent av yrkesförarna upplever otrygghet när de stannar på en rastplats och inte mindre än 43 procent uppgav att de utsatts för brott.

Resultatet är ett kraftfullt underbetyg åt bland annat väghållande myndighet som inte kan erbjuda säkra uppställningsplatser. De kriminellas framfart har mött minimalt motstånd från samhällets sida och allra tydligast är den kriminella utvecklingen på våra vägar. Olaga yrkesmässig trafik och fordon som otillåtet befinner sig i landet hör till vardagen. Värdet av utsmugglat stöldgods ligger på hissnande 2 miljarder årligen, eller för att citera försäkringsbranschens egen debattartikel, Sverige är ett dukat smörgåsbord för de kriminella nätverken.

Att de kriminella nätverken nyttjar vägarna för sin verksamhet är välkänt och därför blir också yrkesförare utsatta för de kriminellas framfart. Att yrkesförare, precis som andra medborgare, måste känna en trygghet torde väl vara ett hovsamt krav. Möjligheten att ta ut sin vila eller rast under säkra former är viktigt för yrkesförarnas hälsa och välbefinnande, men det har också en tydlig bäring på trafiksäkerheten. Att myndigheter som ansvarar för säkerheten, inte minst på våra vägar, måste agera tydligare mot kriminella nätverk står utom allt tvivel.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad tänker ministern göra för att öka yrkesförarnas trygghet i samband med rast eller viloperiod på rast- och uppställningsplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-05 Överlämnad: 2019-11-06 Anmäld: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga