Säkerheten för kriminalvårdens personal

Skriftlig fråga 2005/06:1874 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)

den 26 juni

Fråga 2005/06:1874 av Johan Pehrson (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Säkerheten för kriminalvårdens personal

Nyligen kom försäkringsbolaget Afa med nya uppgifter om att kriminalvårdare löper fem gånger så stor risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor som leder till minst en månads sjukskrivning jämfört med genomsnittet för alla andra yrken.

Antalet intagna på anstalterna har ökat och situationen på många häkten och anstalter är mycket pressad. Personalen utsätts för hot och våld.

Vid exempelvis transporter används fängsel på de intagna. Kriminalvårdens nya policy är att vårdare och intagen i vissa situationer ska vara bojade sida vid sida i stället för att enbart förse den intagnes händer med boja. Risken är stor att kriminalvårdens personal då skadas om de är bojade ihop med den intagne och ett fritagningsförsök skulle ske, eller om den intagne själv försöker ta sig fri.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förbättra säkerheten för kriminalvårdens personal och undvika att personal och intagna kopplas ihop på detta sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-26 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)