Rymdstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:1288 av Mathias Sundin (L)

Mathias Sundin (L)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Vid ett flertal tillfällen har jag lyft behovet av en svensk rymdstrategi. Före forskningspropositionen sa rymdministern att besked kommer efter forskningspropositionen. Nu har det gått mer än ett halvår sedan den presenterades, men ännu finns inget besked.

Sverige har stora möjligheter inom området, och det finns flera lågt hängande frukter som regeringen kan genomföra utan några kostnader och som kan bidra till en mycket stark svensk rymdindustri.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Avser statsrådet och regeringen att ta fram en svensk rymdstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-25 Överlämnad: 2017-04-26 Anmäld: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga