Rymdstrategi för nytta och tillväxt

Skriftlig fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I april 2014 tillsatte alliansregeringen en utredning med syfte att utarbeta en strategi för det viktiga rymdområdet – en strategi för att använda rymdverksamhet som en strategisk tillgång, för att möta samhällets behov och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Sverige har sedan länge varit förhållandevis framgångsrikt på rymdområdet, men vi kan inte vila på gamla lagrar utan måste i stället systematiskt arbeta för att tillvarata, samordna och utveckla denna position. En rymdstrategi är därför viktig att snarast få på plats.

Utredningen har varit ute på remiss, men någon proposition har ännu inte aviserats.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

När har statsrådet för avsikt att presentera den nationella rymdstrategin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-15 Överlämnad: 2016-04-18 Anmäld: 2016-04-19 Svarsdatum: 2016-04-27 Sista svarsdatum: 2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga