Riksarkivet i Ramsele

Skriftlig fråga 2020/21:869 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Tänk om 15 000 statliga jobb skulle försvinna i Stockholm. Det vore ett dråpslag som inte skulle gå någon obemärkt förbi. Men när omkring hälften av jobben på Riksarkivets kontor i lilla Ramsele, i Sollefteå kommun, nu flyttas till andra orter och effektiviseras bort, är det inte lika många som höjer på ögonbrynen.

En del rycker säkert på axlarna och konstaterar att det inte handlar om så många statliga arbetstillfällen – att det är lite tråkigt, men samtidigt mycket väsen för ingenting. Men på en ort som har drygt 1 300 invånare är det en katastrof. Det går faktiskt att likna vid att tusentals jobb skulle försvinna i Stockholm, ett scenario som förmodligen skulle få både politikens och mediernas uppmärksamhet.

Men nu är det inte så. Elva jobb i Ramsele väcker ingen större entusiasm på det nationella planet, trots att det handlar om en utarmning av en landsbygdsort där de här jobben betyder allt – även för omgivande byar.

Förra mandatperioden slog den socialdemokratiska regeringen fast att fler statliga jobb i Stockholm skulle omlokaliseras till andra delar av landet. Även Landsbygdskommittén, som företräddes av representanter från alla partier i riksdagen, kom fram till att 10 000 statliga jobb skulle flyttas från huvudstaden.

Hur har det då blivit? Några 10 000 jobb har ännu inte flyttats, och av de omlokaliseringar som gjorts har många hamnat i andra städer eller större orter nära exempelvis Stockholm. För mig och Centerpartiet betyder det definitivt inte hela Sverige.

Nu är statliga jobb självklart inte allt. Ett bra företagsklimat som gynnar småföretag är att föredra, men det betyder inte heller att det är skrivet i sten att statliga myndigheter, som finansieras av skattebetalarna, måste vara belägna på större orter.

Men något måste vara fundamentalt fel när det går åt andra hållet, när statliga jobb dräneras på en liten ort till fördel för en större – trots att kompetensen finns i det mindre samhället. Det är det här som nu drabbar Ramsele. För några år sedan fanns 40 arbetstillfällen på Riksarkivets avdelning i byn. Sedan har det kontinuerligt skett en minskning, och nu hotas ytterligare upp till elva jobb – nästan en halvering av de totalt 24 personer som finns på plats i dag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Tycker ministern att det är acceptabelt att Riksarkivet fortsätter att centralisera arbetstillfällen från Ramsele med tanke på regeringens löfte om decentralisering av statliga myndigheter till hela landet, och om så inte är fallet, kommer ministern att agera för att jobben på Riksarkivet i Ramsele ska vara kvar eller utökas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga