reklamskatten

Skriftlig fråga 2002/03:1108 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 12 juni

Fråga 2002/03:1108

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatten

Den 7 juni 2003 kom till undertecknad och riksdagens övriga ledamöter ett glatt sommarbesked @ "Sommartider, hej, hej ..." @ från Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna, undertecknat Agneta Hulthén Lindbom (SJF), Lars Strandberg (ST) och Barbro Fischerström (TU). I den trevliga sommarhälsningen tillönskades mottagarna skön sommar och tackades riksdagen för att den "i full enighet beslutat börja avveckla reklamskatten 2004 och därmed också ge de tryckta medierna rättvisa konkurrensförhållanden på mediemarknaden".

Den kraftiga nedgången av annonser i dagspressen under senaste året, med negativa konsekvenser som följd, gör det utomordentligt angeläget att omgående ta bort reklamskatten. 1997/98 års riksdag beslutade (prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20) att från den 1 januari 1999 avskaffa reklamskatten på reklamtrycksaker. I yttrande till finansutskottet (1997/98:SkU4y) påminde skatteutskottet om att enighet föreligger om att reklamskatten bör avskaffas. SOU 1997:53 och därefter skatteutskottet vid fem tillfällen, 1998/99:SkU13, 1999/2000:SkU16, 2000/01:SkU17, 2001/02:SkU20 och senast 2002/03:SkUy1, hävdat detsamma. Min fråga till statsrådet och chefen för Finansdepartementet är därför:

Avser finansministern att verka för ett avskaffande av reklamskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-12 Anmäld: 2003-06-12 Besvarad: 2003-08-12 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-12)