Regionala utvecklingsmedel

Skriftlig fråga 2015/16:1386 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län - redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen vidtagit. Jag nämner där att Regeringskansliet vill att länsstyrelserna ska förhandla med regionförbunden/landstingen om hur statens pengar till regional utveckling ska fördelas. Om de inte blir överens fördelas 95 procent till landstingen och 5 procent till länsstyrelserna.

Det framstår som svårt att se framför sig hur en förhandling ska gå till, när parterna redan från början vet vad slutresultatet skulle bli om de inte lyckas komma överens, och detta slutresultat är mycket förmånligt för den ena av parterna. Varför skulle landstingen givet denna utgångspunkt gå med på att få mindre än 95 procent av utvecklingsmedlen? Om regeringen hade menat att detta skulle vara en verklig förhandling hade regeringen rimligen inte i förväg informerat parterna om vad resultatet skulle bli om de inte lyckas bli överens. Nu får man närmast intrycket att detta är ett spel för gallerierna, som tar tid och kraft, men knappast är särskilt meningsfullt.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

Varför tar statsrådet initiativ till förhandlingar av detta slag, när förutsättningarna är sådana att landstingen inte har någon anledning att nöja sig med mindre än 95 procent av de ifrågavarande medlen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Överlämnad: 2016-06-21 Anmäld: 2016-06-22 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga