Regionala skillnader i hjärtvård

Skriftlig fråga 2019/20:638 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden växer nu de geografiska skillnaderna i Sverige gällande risken att dö i hjärtinfarkt. Det är mer än en dubbelt så stor risk att dö i hjärtinfarkt om man bor i Region Norrbotten jämfört med om man bor i Region Stockholm. Därtill ökar skillnaderna mellan de olika regionerna i Sverige.

Det är hoppfullt och glädjande att dödligheten i hjärtinfarkt mellan åren 2008 och 2018 mer än halverats. Det är oerhört goda resultat. Samtidigt är det djupt oroande att skillnaderna ökar mycket kraftigt avseende risken att dö i hjärtinfarkt mellan olika regioner i Sverige. År 2008 var skillnaden i risk att dö i hjärtinfarkt mellan Norrbotten och Stockholm 43 procent. Hjärt-Lungfondens nya kartläggning visar att denna skillnad nu ökat till 103 procent mellan samma regioner.

Moderaterna driver sedan länge förslaget att det ska tas fram en nationell handlingsplan i syfte att stärka hjärt-kärlsjukvården i Sverige. Det handlar bland annat om att stärka forskningen, att långsiktigt säkerställa det nationella kvalitetsregistret gällande hjärt-kärlsjukdomar och att där så krävs ytterligare koncentrera högspecialiserad hjärt-kärlsjukvård.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka konkreta åtgärder på nationell nivå avser ministern att vidta för att kraftigt minska de regionala skillnaderna inom hjärt-kärlsjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Svarsdatum: 2019-12-30 Sista svarsdatum: 2019-12-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga