Regeringens stöd till Vitrysslands demokrater

Skriftlig fråga 2005/06:1418 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 13 april

Fråga 2005/06:1418 av Gunnar Andrén (fp) till utrikesminister Carin Jämtin (s)

Regeringens stöd till Vitrysslands demokrater

Sedan den 25 mars är den vitryske presidentkandidaten Aljaksandr Kazulin, representant för det socialdemokratiska partiet Hramada, häktad och internerad efter att ha gripits utanför varuhuset Nemiha i Minsk. Gripandet hade föregåtts av att Kazulin @ efter att ha blivit nedslagen bakifrån efter ett samtal med Omonöversten Pavlitjenka utanför ett häkte i Minsk, dit många demokratiska demonstranter förts för påstådda brott mot allmänna ordningen (vilken ej tillåter icke myndighetssanktionerade demonstrationer) @ manat sina meddemonstranter att vända.

Häktningen uppges emellertid avse dels brott den 17 februari mot 339 § i vitryska strafflagen, då handgemäng lär ha uppstått då Kazulin efter att ha blivit registrerad som presidentkandidat nekades tillträde till det nationella presscentret, dels brott den 2 mars mot samma paragraf; Aljaksandr Kazulin nekades tillträde till allvitryska folkkongressen.

Det ligger i farans riktning att även den oberoende presidentkandidaten Aljaksandr Milinkevitj kommer att gripas och anklagas för uppenbart konstruerade ”brott” om inte den demokratiska oppositionen ges stöd.

Mot denna bakgrund önskar jag till chefen för utrikesdepartementet Carin Jämtin få framställa denna fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att dels tydliggöra och markera sitt stöd för den demokratiska oppositionens företrädare i Vitryssland, dels stödja de opinionsbildande organisationer i Sverige som verkar mot den nuvarande antidemokratiska regimen i Vitryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-13 Anmäld: 2006-04-18 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)