Regeringens rymdstrategi

Skriftlig fråga 2017/18:978 av Hans Rothenberg (M)

Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Den av regeringen tidigare aviserade rymdstrategin är enligt uppgift försenad, vilket innebär att den inte kommer att kunna beredas av riksdagen under innevarande riksdagsår. Många av rymdnäringens företag har sett fram emot strategin och de satsningar som den torde innehålla. För dessa blir det nu ytterligare en väntan på besked.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka blir konsekvenserna för de företag som verkar inom den svenska rymdindustrin på grund av rymdstrategins försening?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-08 Anmäld: 2018-03-09 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga