Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen

Skriftlig fråga 2017/18:952 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Under 2013 gav dåvarande regering Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att leda ett arbete för att ta fram en rapport. Rapporten skulle komma att ge förslag till förbättring av samråd och kommunikation mellan rennäring och gruvnäring under tillståndsprocesser för prospektering efter och brytning av mineral.

Rapporten - Ökad samverkan mellan rennäring och gruvnäring – togs fram av Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med respektive närings branschorganisation samt ett urval samebyar och gruvföretag. Den blev en lagersuccé. Rapporten överlämnades 2016 till regeringen som i sin tur låtit de konstruktiva slutsatserna till förbättringsåtgärder skina med sin frånvaro.

I rapporten kan vi läsa om förslag till förbättrad dialog och samverkan mellan ren- och gruvnäring. Vi kan läsa att gemensamma verktyg för att beskriva och bedöma kumulativa effekter bör tas fram samt att myndigheternas uppdrag avseende rennäringen bör förtydligas och kompetensen hos berörda myndigheter säkras.

Trots att det är staten själv, genom länsstyrelsen, som tagit fram rapporten tillsammans med berörda parter verkar regeringen inte ha tagit till vara förslagen i de nya utredningar som tillsatts kring miljöbedömningar och innovationskritiska metaller.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vad gör ministern och regeringen med de av rapporten framlagda förslagen för att förbättra situationen för såväl rennäring som gruvnäring?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-02 Anmäld: 2018-03-06 Sista svarsdatum: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-16
Svar på skriftlig fråga