regeringens information om minskat transportstöd till företag i Norrland

Skriftlig fråga 2004/05:2106 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 16 augusti

Fråga 2005/06:2106

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing om regeringens information om minskat transportstöd till företag i Norrland

Regeringen beslutade den 22 juni 2005 att av budgetskäl minska transportstödet till Norrlands stödområden kraftigt. Ingen information lämnades till berörda företag eller Nutek, den myndighet som handlägger utbetalningarna av transportstöd.

Senare har framkommit att regeringen anser sig ha aviserat åtgärden under våren i riksdagen. Även om så formellt skett har det uppenbarligen förbigått de flesta valda ombuden för Sveriges folk, bland annat de som anförtrotts uppdraget att sitta i riksdagens näringsutskott.

Den 5 juli fick Nutek reda på vad regeringen beslutat. Den 8 juli informerade Nutek (regeringen hade ju glömt den detaljen) de företag och organisationer som var berörda att transportstödet som skulle utgå den 10 juli till den 31 december i år i vissa fall sänkts med upp till 66 %!

Älvsbyhus i Älvsbyn, Martinssons Trä i Skellefteå och Volvo Lastvagnar, Umeverken, utgör exempel på företag @ bland många andra @ som klargjort att de direkt drabbas av en kostnadshöjning som i slutändan kan medföra att kunderna väljer annan leverantör.

Fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidtaga för att säkerställa att företag i god tid får reda på ändringar i regeringens regler för transportstöd för att kunna undvika dramatiska förändringar i företagens verksamheter till men för sysselsättningen i Norrland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-08-16 Besvarad: 2005-08-26 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-26)