Regeringens åtgärder mot månggifte

Skriftlig fråga 2017/18:729 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Månggifte, eller tvegifte, är sedan länge förbjudet i Sverige. Förbudet är ett viktigt ställningstagande för jämlikhet och jämställdhet men omfattar i dag inte de äktenskap som ingåtts i andra länder. Moderaterna och Alliansen har varit tydliga med att vi vill se en lagändring där det råder nolltolerans mot månggifte och där inte heller polygama äktenskap som ingåtts utomlands erkänns i Sverige.

I stället för att direkt vidta åtgärder gav regeringen i höstas Skatteverket i uppdrag att analysera förekomsten av månggifte i folkbokföringen. I sin granskning konstaterar Skatteverket att det i dag finns 152 män och 155 kvinnor som är bosatta i Sverige och är del av ett månggifte.

Det är oacceptabelt att det är över 300 personer i Sverige som är gifta med flera personer. Det är också viktigt att komma ihåg att detta endast är människor som är folkbokförda i Sverige och att granskningen inte omfattar personer där någon part bor utomlands.

Mot bakgrund av detta är det glädjande att regeringen nu har ändrat ståndpunkt i frågan och meddelat att man kommer att tillsätta en utredning för att hindra att utländska månggiften erkänns i Sverige.

Eftersom det är angeläget att en lagändring snabbt kommer på plats vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

När beräknar statsrådet att ovannämnda utredning kommer att presenteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-06 Överlämnad: 2018-02-07 Anmäld: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga