regeringens ansvar för den kommunala bredbandssatsningen

Skriftlig fråga 2004/05:1970 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1970

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing om regeringens ansvar för den kommunala bredbandssatsningen

År 2001 träffade regeringen, företrädd av dåvarande näringsministern Björn Rosengren (s), och Svenska Kommunförbundet, företrädd av ordföranden Ilmar Reepalu (s), avtal om utbyggnaden av bredband i glesbygd. Överenskommelsen innebar att kommunerna frivilligt åtog sig att etablera IT-infrastruktur för bredband i glesbygd, det vill säga i områden där marknaden av kommersiella skäl inte bygger ut.

I gengäld sänktes kraven på kommunernas medfinansiering från 60 % till 5. Vidare förenklades proceduren kring hanteringen av stödmedlen och projekteringsperioden utsträcktes till 2004, senare förlängd till 2006.

Regeringen meddelade plösligt kring årsskiftet 2004/05 att under 2005 ska inga pengar betalas ut, för att klara statens utgiftstak. Det handlar om senarelagda intäkter för kommunerna om ca 625 miljoner kronor samt ca 110 miljoner kronor i uteblivna EU-strukturfondsmedel, pengar som regeringen nu tagit hand om.

Kommunerna, bundna av avtal, har drabbats av likviditetsminskning jämte ränta på dessa pengar, en i budgetplaneringen för 2005 oförutsedd kommunal utgift.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kommuner som träffat bredbandsavtal enligt överenskommelsen från 2001 ska gå skadeslösa ur bredbandssatsningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-30 Besvarad: 2005-07-06 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-06)