Reformering av Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2018/19:162 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsförmedlingen är en central aktör för att rusta och matcha arbetslösa och är dessutom den myndighet som ska ansvara för integrationen av nyanlända. Tyvärr har myndigheten under lång tid inte fungerat tillfredsställande. Det har funnits problem såväl vad gäller resultat och förtroendesiffror som hur organisationen fungerar.

En del av januariöverenskommelsen handlar om att reformera arbetsförmedlingen i grunden:

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur förbereder ministern och regeringen den stora omställningen av Arbetsförmedlingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga