Rättigheter för barn som fötts utomlands genom värdmoderskap

Skriftlig fråga 2018/19:596 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Oavsett om värdmoderskap är tillåtet i Sverige eller ej finns det barn till svenska föräldrar som tillkommer på det viset. De barnen förtjänar samma trygghet och rättsliga skydd som andra. Barnets bästa måste alltid komma i första rummet, och det är vanligen till barnets bästa att dess rättsliga föräldrar är de som önskar vara det.

Propositionen Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (prop. 2017/18:155) innebar ett litet steg framåt. Socialnämnder och domstolar fick något utökade möjligheter att fastställa faderskap bland annat för barn som tillkommit utomlands genom värdmoderskap.

Men enligt uppgifter i medier drar svenska myndigheter i motsatt riktning. Skatteverket har som ny policy att inte utfärda samordningsnummer (som krävs för att ett barn ska kunna få ett pass) förrän det finns en lagakraftvunnen dom om faderskapet – trots att det i själva domen anges att den gäller omedelbart. Eftersom myndigheterna i länderna där barnen kommit till däremot erkänner föräldrar genom värdmoder är barnen under väntetiden stats- och föräldralösa. Barnen får inte tillgång till försäkringar, vård och vaccinationer, och föräldrarna står utan föräldrapenning.

Det är knappast till barnets bästa, det är inte i enlighet med domarna och det är rimligen inte heller i enlighet med lagstiftarens intention – då lagarna nyligen ändrats för att det skulle bli lättare, inte svårare, att bli rättslig förälder till ett barn.

Därför vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Överväger ministern någon åtgärd för att stärka rättigheterna för barn som fötts utomlands genom värdmoderskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-29 Överlämnad: 2019-04-30 Anmäld: 2019-05-02 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga