rätten till starta-eget-bidrag

Skriftlig fråga 2004/05:1968 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1968

av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till statsrådet Hans Karlsson om rätten till starta-eget-bidrag

Enligt Sydsvenska Dagbladet (den 21 juni) uppgår numer Ams kostnader för det så kallade friåret samt aktivitetsstödet i Skåne till sådana belopp att det inte längre finns resurser att stödja dem som har en god affärsidé och @ i stället för att gå arbetslösa @ vill försöka starta ett eget företag.

Intresset för att söka starta-eget-bidrag har inte minskat och arbetsförmedlingen i Skåne måste därför, enligt Sydsvenska Dagbladet, "prioritera" sina insatser.

Så här säger handläggaren Eva Jacobsson på arbetsförmedlingen:

"Enligt de nya direktiven som kom i maj måste den sökande uppfylla två av följande tre kriterier; vara kvinna, vara invandrare eller omfattas av aktivitetsgarantin. Är man svensk och man kan man inte komma ifråga, även om man omfattas av aktivitetsgarantin."

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Hans Karlsson vad han avser att göra för att förhindra att svenska arbetslösa män diskrimineras.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-06-29 Besvarad: 2005-08-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-15)