Rätt till god och näringsrik mat för äldre

Skriftlig fråga 2014/15:180 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det ska vara en självklarhet att äldre människor, vare sig man lever på någon form av boende eller har hjälp av hemtjänsten, får god och näringsriktig mat som både ser god ut och smakar gott. Detta är tyvärr ingen självklarhet i landets kommuner. Dessutom har i många fall äldre människor liten möjlighet att påverka detta. Det har i och för sig startats matuppror mot just maten i äldreomsorgen på sina håll, vilket väl tyvärr säger en hel del.

Men det finns självfallet undantag. Jag har till exempel besökt ett äldreboende i Lidköpings kommun där all mat lagas på plats. Det uppskattas mycket av de boende att få vara delaktiga och känna lukten och smaken av god mat. I en del kommuner runt om i Sverige kan äldre med hemtjänst själva välja vem som ska leverera maten till dem, också det är en positiv utveckling. Men tyvärr är varken lagad mat på boenden eller möjlighet att välja mat i hemtjänsten verkligheten för många äldre runt om i Sverige – ofta hänvisas äldre till oaptitliga matlådor vars innehåll snarare syftar till att hålla kostnaderna nere än att ge en god måltid.

I Alliansens budget finns en satsning på ett måltidslyft för äldre och förskolor på 100 miljoner kronor om året. Självfallet ska människor kunna påverka maten även på äldre dagar och få god och näringsriktig mat, vilket är viktigt för välmående och trivsel. Även när det gäller offentlig upphandling av mat kan många förbättringar göras runt om i landet som leder till att kvalitet sätts före pris – även det skulle förbättra äldres måltider.

I höstas slog Livsmedelsverket fast i en rapport att äldre bör ha laglig rätt till bra mat. Myndigheten efterfrågade nytänkande och särskilda satsningar på de äldres mat, inte minst inom hemtjänsten – ett förslag i rätt riktning enligt min mening.

Jag kan konstatera att regeringen i sin budget inte hade några satsningar på att vare sig förbättra kvaliteten på maten inom äldreomsorgen eller på att öka äldres valmöjligheter av mat inom till exempel hemtjänsten.

 

Avser statsrådet Åsa Regnér att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt Livsmedelsverkets förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-28 Överlämnad: 2015-01-29 Anmäld: 2015-02-03 Svarsdatum: 2015-02-04 Sista svarsdatum: 2015-02-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga