Radiotjänsts metoder för att driva in tv- och radioavgiften

Skriftlig fråga 2017/18:1209 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Tidningen Hem & Hyra har i flera artiklar granskat hur Radiotjänst – ett bolag i allmänhetens tjänst – agerar för att driva in tv- och radioavgiften. Enligt artiklarna kan det ske på ett oetiskt och rättsosäkert sätt som man inte brukar koppla ihop med seriösa företag.

Om du har en tv är du skyldig att anmäla det till Radiotjänst och betala avgift, annars begår du ett brott. Men vilka metoder används för att haffa den som inte betalar? Hösten 2017 begär tidningen Hem & Hyra ut blanketterna som Radiotjänsts kontrollanter fyller i vid anmälan av tv-innehav.

Tidningsartiklarna i Hem & Hyra väcker frågor om vilka etiska metoder det statliga företaget Radiotjänst använder när man kontrollerar att hushåll betalar tv- och radioavgiften och vilken internkontroll som bolaget har för att säkerställa att indrivningen sker på ett rättssäkert sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta i sin tjänsteutövning med anledning av de uppgifter som har framkommit vid granskningen av Radiotjänsts metoder för att driva in tv- och radioavgiften?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-20 Överlämnad: 2018-04-23 Anmäld: 2018-04-24 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga