radio- och TV-sändningar från Serbien

Skriftlig fråga 1998/99:673 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1998/99:673 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesministern om radio- och TV-sändningar från Serbien

den 27 maj

 

En av grundpelarna i en demokrati är yttrandefriheten. I de flesta demokratier är också tryck- och yttrandefriheten inskriven i grundlagen. I begreppet yttrandefrihet ingår inte bara rätten för en människa att fritt få uttrycka sina åsikter. Det innebär också att varje människa har rätt att fritt få välja att lyssna på dessa åsikter. Möjligheten att höra två sidor innebär att den enskilda människan ges en chans att bilda sig en egen uppfattning.

Det europeiska satellitkonsortiet Eutelsat har efter hårda påtryckningar från Nato beslutat att sluta vidarebefordra radio- och TV-sändningar från Belgrad till andra europeiska länder. Innan sändningarna bryts måste beslutet stödjas av de telefonbolag som håller i tekniken. För Sveriges räkning är det Telia som är signatär på uppdrag av regeringen. Att sluta vidarebefordra radio- och TV-sändningarna från Belgrad måste ses som en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten. Radiolyssnaren och TV-tittaren i Sverige hänvisas till den ensidiga propagandan från Nato. Ett krigs första offer är sanningen.

Min fråga till statsrådet är:

 

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att förhindra att yttrandefriheten inskränks genom att sändningarna från Belgrad bryts?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-27 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga