Protester mot den ryska marinens agerande

Skriftlig fråga 2014/15:717 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det görs strategiskt riktiga försök att knyta samman Baltikum och Norden, bland annat genom projektet Nordbalt. Till en kostnad av 550 miljoner euro, där EU står för 175 miljoner, läggs elkablar på Östersjöns botten mellan Sverige och Litauen. På så sätt går det att lätta på ett ensidigt energiberoende. Vid återkommande tillfällen har det dock förekommit olika incidenter där ryska företrädare har försökt att störa det pågående arbetet. Såväl under 2014 som ett antal gånger under 2015 har den ryska marinen försökt att jaga iväg bevakningsfartyg från Nordbalt. Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet säger sig svenska UD ha tagit upp frågan vid ett flertal tillfällen med ryska företrädare. 

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Har Sverige lämnat in en formell protest till Ryssland mot den ryska marinens agerande mot bevakningsfartyg delaktiga i Nordbaltprojektet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-29 Överlämnad: 2015-06-30 Besvarad: 2015-07-14 Sista svarsdatum: 2015-07-14 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga