Problemet med personalliggare för småföretagare

Skriftlig fråga 2007/08:228 av Nilsson, Rolf K (m)

Nilsson, Rolf K (m)

den 7 november

Fråga

2007/08:228 Problemet med personalliggare för småföretagare

av Rolf K Nilsson (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den näringsidkare som bedriver verksamhet inom restaurang- eller frisörsbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare över vilka som arbetar i affärslokalen. Detta har bestämts i en ny lag gällande från och med den 1 januari 2007.

Näringsidkare måste löpande föra en speciell personalliggare varje arbetsdag. Av liggaren ska det framgå: (i) näringsidkarens eller företagets namn och personnummer eller organisationsnummer, (ii) namn och personnummer på dem som arbetar den dagen, samt (iii) klockslag då arbetspassen börjar och slutar. Tiden måste antecknas i direkt anslutning till att arbetet påbörjas och avslutas.

Enligt lagen måste även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag skrivas in i liggaren. Detta omfattar således praktikanter eller släktingar som hjälper till gratis. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om näringsidkaren inte fört en personalliggare. En avgift kan även tas ut om liggaren inte är ordentligt ifylld eller om den inte finns tillgänglig vid besöket.

Ovanstående bestämmelser är till synes mycket detaljerade. Bestämmelserna tar dock inte någon hänsyn till företagets storlek. Sedan lagen om personalliggare infördes har alltför många småföretag, inte sällan familjeföretag, drabbats av orimligt höga kostnader på grund av att de vid något eller några tillfällen missat att införa att någon familjemedlem behövt rycka in för mycket korta stunder vid plötsliga och oförutsedda händelser.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att utveckla mer ändamålsenliga regler för systemet med personalliggare för småföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-07 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-14 Svar anmält: 2007-11-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-14)