Prioritering av SRHR-frågor

Skriftlig fråga 2015/16:1266 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sexuell hälsa och rättigheter är en viktig fråga om mänskliga rättigheter. Sverige har länge stått upp för dessa motvindsfrågor. Inom budgethanteringen av biståndet har utrikesutskottet exempelvis varit enigt om att regeringens neddragningar på biståndet inte ska drabba SRHR. Det kan diskuteras om regeringen levt upp till detta. Regeringen säger sig vilja värna SRHR. Dock har regeringen inte aviserat något ökat engagemang och kritiserats för ointresse i frågorna.

SvD rapporterar den 23 maj 2013 i artikeln Wallströms tystnad om sexuellt våld upprör på Sri Lanka att statsrådet Wallström under en resa till Sri Lanka valt att inte ta upp frågor om SRHR,  trots att landet kämpar med stora utmaningar och det sexuella våldet beskrivs som strukturellt och systematiskt.

I artikeln som i sin helhet återfinns här: http://www.svd.se/wallstroms-tystnad-om-sexuellt-vald-uppror-pa-sri-lanka/om/varlden, står också:

Enligt ett pressmeddelande från UD var syftet med besöket i Sri Lanka i april 2016 att ta upp en hållbar och fredlig utveckling, mänskliga rättigheter, försoning och ansvarsutkrävande och besöka de delar av landet som drabbades hårdast av inbördeskriget. Utrikesministern kommer även att informera om Sveriges kandidatur för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

 

Om syftet med resan bland annat var att adressera mänskliga rättigheter, varför valde då utrikesministern att inte ta upp frågor som rör SRHR på denna resa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-23 Överlämnad: 2016-05-24 Anmäld: 2016-05-25 Svarsdatum: 2016-06-01 Sista svarsdatum: 2016-06-01
Svar på skriftlig fråga