prao

Skriftlig fråga 1997/98:789 av Hedfors, Lars (s)

Hedfors, Lars (s)
Fråga 1997/98:789 av Lars Hedfors (s) till statsrådet Ylva Johansson om prao

Enligt uppgift i massmedier minskar omfattningen av praktisk arbetslivsorientering (prao) stadigt i skolväsendet. Den nya läroplanen ställer inte längre några krav på hur lång praon skall vara. Detta är en mycket allvarlig utveckling med tanke på hur viktig en allsidig orientering om arbetslivet är för eleverna.

Är utbildningsministern beredd att medverka till att praon i våra skolor utökas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-26 Anmäld: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga